Mộng trung cữu tín vị thuỳ mang

Mộng trung cữu tín vị thuỳ mang (Thi lâm)
Trường đoạn đương tiền thị chướng giang (Bách mỹ)
Tảo hướng tuyền đài báo tri kỷ (Tuỳ Đường)
Hảo tương hoa vũ tống phi chàng (Hợp bích)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Nhớ lời thần mộng rõ ràng
Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây
Đạm Tiên nàng hỡi có hay
Hẹn ta thì đợi dưới này đón ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộng báo từ lâu chẳng có ngờ,
Đoạn trường hết kiếp bến sông chờ.
Báo cho tri kỷ miền âm giới...
Tiếp đón giăng hoa lại phất cờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời