Nhất ban tình ái lưỡng hoà hài

Nhất ban tình ái lưỡng hoà hài (Thi lâm)
Cầm sắt minh song thi tác môi (Thi lâm)
Bôi tửu cục kỳ tiêu vĩnh trú (Tống thi)
Mai sao hựu nhận nguyệt hoa lai (Đường biệt tài)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Hai tình vẹn vẽ hoà hai
Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ
Khi chén rượu khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vẹn vẽ hai tình thật lạ kỳ
Chẳng trong chăn gối cũng cầm thi.
Cuộc cờ chén rượu vui hôm sớm,
Hoa nở trăng lên biết mấy khi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời