Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: tập cú (69)

Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2018 14:34

其三

極浦遙山合翠微,
省中啼鳥吏人稀。
共知人事何嘗定,
爭敢當年便息機。
溪渡夜隨明月入,
鄉關晴望白雲歸。
自探典籍忘名利,
不用登臨嘆落暉。

 

Kỳ 3

Cực phố diêu sơn hợp thuý vi,
Sảnh trung đề điểu lại nhân hi.
Cộng tri nhân sự hà thường định,
Tranh cảm đương niên tiện tức ky.
Khê độ dạ tuỳ minh nguyệt nhập,
Hương quan tình vọng bạch vân quy.
Tự thám điển tịch vong danh lợi,
Bất dụng đăng lâm thán lạc huy.

 

Dịch nghĩa

Bến rộng núi xa cùng một màu xanh biếc,
Trên sảnh đường tiếng chim nghe u tĩnh, tiểu lại vắng.
Cùng biết rằng việc đời không định trước,
Đâu được như mọi năm thoải mái an nhàn.
Đêm khuya trăng sáng rọi, bước theo đường suối mà đi,
Trời hôm trong trẻo, ngắm mây trắng bay mà lòng nhớ quê hương.
Tự xem tìm trong sách vở để quên đi danh lợi,
Chẳng cần phải lên núi cao ngao ngán ngắm cảnh chiều tà buông.


Các câu được trích từ:
- Câu 1. Hoàng Phủ Nhiễm, Đồng Ôn Đan Đồ đăng Vạn Tuế lâu (câu 2)
- Câu 2. Vương Duy, Thù Quách cấp sự (câu 4)
- Câu 3. Trương Duyệt, U Châu tân tuế tác (câu 3)
- Câu 4. Hàn Ác, Tị địa hàn thực (câu 8)
- Câu 5. Tô Quảng Văn, Dạ quy Hoa sơn nhân ký Mạc phủ (câu 3)
- Câu 6. Hứa Hồn, Chỉ mệnh Nam Hải trí Lư Lăng phùng biểu huynh quân tốt phụng sứ Hoài Hải biệt hậu khước lý (câu 6)
- Câu 7. Lý Thương Ẩn, Hoạ Lưu bình sự Vĩnh Lạc nhàn cư kiến ký (câu 7)
- Câu 8. Đỗ Mục, Cửu nhật Tề sơn đăng cao (câu 6)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Bến xa núi biếc một màu,
Sảnh đường chim hót thấy đâu bóng người.
Chẳng yên than thở việc đời,
Được đâu như trước thảnh thơi an nhàn.
Đêm khuya trăng sáng qua nguồn,
Trời quang mây trắng ngóng buồn quê hương.
Đọc sách danh lợi không vương,
Cần đâu lên núi ngắm buông cảnh chiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Bến rộng non xa cảnh biếc rì,
Sảnh đường chim hót vắng người đi.
Cũng biết việc đời là vô định,
Tranh thủ bây giờ cứ nhàn đi.
Suối trong đêm vắng theo trăng sáng,
Tình quê ngày đẹp hướng mây về.
Vui xem sách vở quên danh lợi,
Chẳng cần lên cao ngắm nắng suy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời