Giọt rơi từng giọt ngẫm ngày dài,
Đốt hương giở sách chốn nhàn trai.
Chẳng màng công vụ riêng cao gối,
Nghĩ nhờ mai mối tự thương ai.
Đạo thẳng đừng quên người quân tử,
Dưỡng sinh cách tốt phải hưu thôi.
Sương nước Ngũ hồ nhàn quy mộng,
Một khúc cuồng ca tới cõi say.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.