Xuân phong quy khứ kỷ thê mê

Xuân phong qui khứ kỷ thê mê (Thi lâm)
Thôn thự mã dao kim lặc tê (Thi lâm)
Trữ lập hoa gian khan khách quá (Trụ xuân viên)
Nhất tiên tranh tục tịch dương đê (Đường biệt tài)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Du

Dùng dằng nửa ở nửa về
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần
Trông chừng thấy một văn nhân
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa đi nửa ở bụng dùng dằng,
Văng vẳng bên tai tiếng nhạc gần.
Khép nép dưới hoa trông khách tới,
Buông chùng tay khấu dặm lần băng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời