18/05/2024 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân phong quy khứ kỷ thê mê

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/06/2008 03:14

 

Phiên âm

Xuân phong qui khứ kỷ thê mê (Thi lâm)
Thôn thự mã dao kim lặc tê (Thi lâm)
Trữ lập hoa gian khan khách quá (Trụ xuân viên)
Nhất tiên tranh tục tịch dương đê (Đường biệt tài)

Bản dịch của Nguyễn Du

Dùng dằng nửa ở nửa về
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần
Trông chừng thấy một văn nhân
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Xuân phong quy khứ kỷ thê mê