旅寓書懁輯句

煙火相望萬里間,
四方騷亂一州安。
塵埃滿目人情異,
衣服初回左衽難。
旅夢亂隨蝴蝶散,
夜吟應覺月光寒。
但將心地存忠孝,
留取功名久遠看。

 

Lữ ngụ thư hoài tập cú

Yên hoả tương vong vạn lý gian,
Tứ phương tao loạn nhất châu an.
Trần ai mãn mục nhân tình dị,
Y phục sơ hồi tả nhậm nan.
Lữ mộng loạn tuỳ hồ điệp tán,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Đãn tương tâm địa tồn trung hiếu,
Lưu thủ công danh cửu viễn khan.

 

Dịch nghĩa

Trông vời khói lửa khắp muôn dặm
Bốn phương loạn cả, chỉ một châu yên bình
Cát bụi đầy trước mắt, tình người khác xưa
Cách ăn mặc mới phục hồi, bỏ được kiểu man dã còn khó
Giấc mộng quê người, thấy bướm bay tán loạn
Ngâm nga đêm khuya, cảm thấy ánh trăng lạnh
Hãy cố giữ tấm lòng trung hiếu
Lập công danh để truyền mãi về sau


Mỗi câu trong bài này đều lấy từ thơ của một thi gia nổi tiếng đời trước. Câu 1 của Hồ Túc 胡宿, câu 2 của Trương Tân 張蠙, câu 3 của Đàm Dung Chi 譚用之, câu 4 của Tiết Đạt 薛逢, câu 5 của Vi Trang 韋莊, câu 6 của Lý Thương Ẩn 李商隱, câu 7 chưa rõ của ai, câu 8 của Sái Tương 蔡襄.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Khói lửa trông nhau vạn dặm liền
Bốn phương loạn lạc một châu yên
Trần ai đầy mắt tình người đổi
Áo xống che thân tính mọi quen
Mộng mị quê người rặt bướm lượn
Thơ từ khuya khoắt ánh trăng suông
Nguyện đem lòng dạ tròn trung hiếu
Để mãi công danh với thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Muôn dặm vời trông khói lửa tan,
Bốn phương tao loạn một châu an.
Mịt mù cát bụi nhân tình đổi,
Loè loẹt xiêm y tục xấu tràn.
Quán trọ bướm tìm về với mộng,
Thơ ngâm lòng biết lạnh từ trăng.
Giữ sao cho vẹn lòng trung hiếu,
Lưu mãi công danh với thế gian.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói lửa trông vời khắp dặm ngàn,
Bốn phương loạn cả, một châu an.
Tình người thay đổi ngay tầm mắt,
Ăn mặc kiểu xưa khó cách tân.
Mộng bướm quê người bay tán loạn,
Ngâm nga khuya khoắt, lạnh trăng tàn.
Tấm lòng cố giữ tròn trung hiếu,
Truyền mãi công danh với thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời