1. Trời Nam đương hội mở mang Trước hoạ giặc Pháp (Khuyết danh Việt Nam)
  2
 2. Điếu Trương Định bài 01 (Nguyễn Đình Chiểu)
 3. Điếu Trương Định bài 02 (Nguyễn Đình Chiểu)
 4. Điếu Trương Định bài 03 (Nguyễn Đình Chiểu)
 5. Điếu Trương Định bài 04 (Nguyễn Đình Chiểu)
 6. Điếu Trương Định bài 05 (Nguyễn Đình Chiểu)
 7. Điếu Trương Định bài 06 (Nguyễn Đình Chiểu)
 8. Điếu Trương Định bài 07 (Nguyễn Đình Chiểu)
 9. Điếu Trương Định bài 08 (Nguyễn Đình Chiểu)
 10. Điếu Trương Định bài 09 (Nguyễn Đình Chiểu)
  1
 11. Điếu Trương Định bài 10 (Nguyễn Đình Chiểu)
 12. Điếu Trương Định bài 11 (Nguyễn Đình Chiểu)
 13. Điếu Trương Định bài 12 (Nguyễn Đình Chiểu)
 14. Điếu Nguyễn Trung Trực (Huỳnh Mẫn Đạt)
  5
 15. Điếu Phan Công Tòng bài 01 (Nguyễn Đình Chiểu)
 16. Điếu Phan Công Tòng bài 02 (Nguyễn Đình Chiểu)
 17. Điếu Phan Công Tòng bài 03 (Nguyễn Đình Chiểu)
 18. Điếu Phan Công Tòng bài 04 (Nguyễn Đình Chiểu)
 19. Điếu Phan Công Tòng bài 05 (Nguyễn Đình Chiểu)
 20. Điếu Phan Công Tòng bài 06 (Nguyễn Đình Chiểu)
 21. Điếu Phan Công Tòng bài 07 (Nguyễn Đình Chiểu)
 22. Điếu Phan Công Tòng bài 08 (Nguyễn Đình Chiểu)
 23. Điếu Phan Công Tòng bài 09 (Nguyễn Đình Chiểu)
 24. Điếu Phan Công Tòng bài 10 (Nguyễn Đình Chiểu)
 25. Hà Thành thất thủ ca (Nguyễn Văn Giai)
 26. Hà Thành chính khí ca (Nguyễn Văn Giai)
 27. Bà con cô bác, lẳng lặng mà nghe Vè khâm sai (Khuyết danh Việt Nam)
  2
 28. Phan công Đình Phùng vãn từ (Nguyễn Thượng Hiền)
  4
 29. Á Tế Á ca (Tăng Bạt Hổ, Trần Tán Bình)
  1
 30. Tiếng gọi thanh niên Kính quốc nhân (Khuyết danh Việt Nam)
 31. Gọi lính tập (Khuyết danh Việt Nam)
 32. Đời người cuộc thế (Phan Chu Trinh)
 33. Hải ngoại huyết thư - Sơ biên (Phan Bội Châu)
  1
 34. Hải ngoại huyết thư - Tục biên (Phan Bội Châu)
  1
 35. Thiết tiền ca (Nguyễn Phan Lãng)
 36. Điếu Trần Quý Cáp (Huỳnh Thúc Kháng)
  2
 37. Các quan hát xướng (Khuyết danh Việt Nam)
 38. Đinh phu nhân (Khuyết danh Việt Nam)
 39. Ngày xuân họp bạn bài 1 (Tú Kiên)
 40. Ngày xuân họp bạn bài 2 (Tú Kiên)
 41. Ái chủng (Phan Bội Châu)
 42. Ái quốc (Phan Bội Châu)
 43. Cảm tác (Lương Ngọc Quyến)
  2
 44. Ký nội (Lương Ngọc Quyến)
 45. Khóc bạn Lương Ngọc Quyến (Dương Bá Trạc)
 46. Nghìn năm văn vật đất Thăng Long (I) (Khuyết danh Việt Nam)
 47. Mơ tổ mắng (Nguyễn Phan Lãng)
 48. Nhắn các bạn tù bài 1 (Khuyết danh Việt Nam)
 49. Nhắn các bạn tù bài 2 (Khuyết danh Việt Nam)
 50. Cùng người dân nghèo​ (Lê Văn Huân)
 51. Cùng người dân cày (Lê Văn Huân)
 52. Cùng các thày thông ký​ (Lê Văn Huân)
 53. Vợ khuyên chồng (Lê Văn Huân)
 54. Kỷ niệm trận thế chiến thứ nhất (Lê Văn Huân)
 55. Sum vầy bõ lúc lưu ly (Khuyết danh Việt Nam)
 56. Hoán tỉnh quốc dân (Khuyết danh Việt Nam)
 57. Chiêu hồn nước (Phạm Tất Đắc)
  1
 58. Nhịp kèn thân ái (Khuyết danh Việt Nam)
 59. Khóc Phạm Hồng Thái (Đặng Tử Kính)
 60. Phải tự cường (Phạm Tuấn Tài)
 61. Chiêu hồn dân ruộng (Nguyễn Quang Diêu)
 62. Vợ nhà nông khuyên chồng (Nguyễn Quang Diêu)
 63. Chồng nhà nông khuyên vợ (Nguyễn Quang Diêu)
 64. Sà lim oán (Vũ Văn Cảo)
 65. Ngoảnh mặt về Nam (Hồ Ngọc Lãm)
 66. Tống ôn thần (Khuyết danh Việt Nam)
 67. Vĩnh biệt các bạn ở trong tù (Nguyễn Hữu Tiến)
 68. Khuyến cáo quốc dân ca (Khuyết danh Việt Nam)
 69. Lá huyết thư cuối cùng (Nguyễn Mậu Chi)
 70. Nhật hoàng khóc Hít-le (Bùi Huy Phồn)