15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 20/03/2016 00:42 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Quang Diêu (1880-1936) tự Tử Ngọc, hiệu Cảnh Sơn (hay Nam Sơn), là nhà thơ và là chí sĩ thời cận đại trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh tại làng Tân Thuận, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay là xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong một gia đình có truyền thống Nho học. Thân sinh là ông Nguyễn Quang Huy và bà Nguyễn Thị Huệ. Năm 6 tuổi, ông học chữ Hán, 10 tuổi học chữ Quốc ngữ. Năm 15 tuổi, ông lại học chữ Hán với cụ Tú Tịnh, sau đó đến Phú Thuận (Châu Đốc, nay thuộc huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) tiếp tục học với Tú tài Trần Hữu Thường. Và chính ông thầy này đã làm cho Nguyễn Quang Diêu sớm thấy được cái nhục mất nước.

Năm 1907, Nguyễn Quang Diêu tham gia phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, và thường liên lạc với nhiều người yêu nước khác như Nguyễn Thần Hiến, Trần…

 

Tuyển tập chung