Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (170 bài thơ)
- Phan Bội Châu (211 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 16/09/2014 02:32 bởi tôn tiền tử
Đạm Phương (1881-1948) tên hồi nhỏ là Công nữ Đồng Canh, khi viết báo lấy hiệu là Đạm Phương nữ sử, sinh tại làng An Cựu, huyện Hương Thuỷ, thành phố Huế, gọi vua Minh Mạng bằng ông nội, lấy chồng là Nguyễn Khoa Tùng, có con trai là Hải Triều Nguyễn Khoa Văn. Bà viết thơ, văn xuôi đăng trên các báo như Nam phong, Trung Bắc tân văn, Tràng An, Tiếng dân... Ngoài ra bà còn là người sáng lập Nữ công học hội ở Huế năm 1926. Đương thời bà là một nữ nhân vật có uy tín trong xã hội.