Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Thuỵ Chi (1 bài)
- Tú Kiên (2 bài)
- Trần Trọng Kim (1 bài)
- Đoàn Như Khuê (3 bài)
- Võ Khắc Triển (3 bài)
Tạo ngày 03/02/2020 15:17 bởi tôn tiền tử
Bùi Mai Điểm 裴梅點 (1882-1943) tự Bàn Cổ 盤古, quê ở làng Lang Trụ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, đỗ tú tài năm Kỷ Dậu (1909). Ông là người tính tình phong nhã, có năng khiếu về âm nhạc, dạo đàn nguyệt và đàn đáy rất hay và ông có soạn quyển sách dạy cách thức đánh chầu, nhan đề là Chầu Tú Điểm.

Thơ văn của ông phần lớn bị thất lạc, nay chỉ còn lại một số bài ca trù có giá trị văn học. Trong sách Việt Nam ca trù biên khảo có giới thiệu 2 bài trù của ông.