Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 09:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 15:23

Mưỡu:
Trống chầu lên ngón tự nhiên,
Chát tom, tom chát bốn bên ba bề.
Tiếng vào giữa, tiếng ra khe,
Tiếng nâng dưới phách, tiếng đè lên trên.

Nói:
Nghề xướng hát roi chầu làm chuẩn đích,
Trống làm sao mà khúc khích chị em cười.
Thoạt mới vào ba tiếng trống vái trời,
Trách đào kép đàn lơi mà phách lỗi.
Hát thực, quan quở rằng hát dối,
Chầu ngũ liên ai khéo nối dây vào.
Trống thôi tương vô phách lá đầu,
Miễn thưởng nện vào câu khổ giữa.
Thi cú khởi ưng phi nhạn khứ,
Khúc chung tranh nại đoạt châu lai.
Rung đùi khi say tít rượu rồi,
Mờ mịt cả, cắc đầu, cắc vai, cắc nách.
Trống như thế chấp cả đèn lẫn phách,
Tom chát tom tuỳ thích đó mà thôi.
Chơi cho thủng trống long dùi.


Tiêu đề nghĩa là chê người mới biết qua loa mà đã dám đánh trống.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962