Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 15:55

Từ khi có “Tân thư” xuất hiện,
Nghĩa giảng ra phô diễn nực cười thay.
Kìa như người ít dễ hay,
Ăn càng đói, học rầy càng tổ dốt.
Ngươi Phạn Đại xưa nay có một,
Thày Tử Tư báo đức lại còn hơn.
Nấu đậu mà vác cả thúng đun,
Còn thêm bác Đồ Cùn là bạn học.
Tộ quá kỳ văn kinh chúng mục,
Mông phàm quý hiệu kháng nhân nhan.

Làm thày mà có lịch với ban,
Tháng đủ ngày ba mươi gần nghĩa xác.
So với truyện tiếu lâm thuở trước,
Hỏi ông Công nhà Tử Cạc ở nơi nao.
Án đạc chung luận thứ ấy luật nào,
Tội đạo tịch cớ sao mà luận tử.
Kể văn tự thày đồ như thử,
Kiếp sau làm mẫu cẩu dễ không oan.
Thực là kim cổ kỳ quan.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962