Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: nhớ (14) núi (60)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/09/2014 02:41

Phất phới mành tương gió quạt lầu
Thềm hoa xem đã bóng trăng thâu.
Bâng khuâng chạnh nhớ niềm lân loát,
Vắng mặt Lư sơn, những bấy lâu.


Nguồn: Hợp tuyển Văn học Việt Nam (1920-1945) (tập V, quyển 1), NXB Văn học, Hà Nội, 1987