25/06/2024 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ cảnh núi bài 1

Tác giả: Đạm Phương - Đồng Canh

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/09/2014 02:41

 

Phất phới mành tương gió quạt lầu
Thềm hoa xem đã bóng trăng thâu.
Bâng khuâng chạnh nhớ niềm lân loát,
Vắng mặt Lư sơn, những bấy lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đạm Phương » Nhớ cảnh núi bài 1