Em làm gì khi nhớ?
Không thể nói với anh
Nhớ những gì mong manh
Nhớ những gì khó nhớ!

Hình như là hơi thở
Thoảng qua từ xa xôi
Thấy mềm mại trên môi
Một lời mình sắp nói

Hình như là dữ dội
Tim nhói từ góc sâu
Em không giữ được đâu
Những điều cần phải giấu!

Hàng triệu triệu giọt máu
Đang chảy trong người em
Đều mang một cái tên
Những lần em rất nhớ

Em làm gì khi nhớ?
Em viết một bài thơ
Bất chấp mọi nghi ngờ
Nhỏ vào thơ giọt máu!