Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyệt Hồ (2 bài)
- Tô Vũ Nghiêm (1 bài)
- Đông Hồ (97 bài)
- Nhượng Tống (16 bài)
- Đào Duy Anh (2 bài)
Tạo ngày 09/04/2015 17:14 bởi tôn tiền tử
Phạm Tuấn Tài (1905 - 20/7/1937) hiệu Mộng Tiên, người huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, làm giáo học trường Đỗ Hữu Vị ở Hà Nội. Năm 1925, ông cùng Nhượng Tống lập Nam Đồng thư xã, rồi năm 1927 cùng các đồng chí thành lập Việt Nam quốc dân đảng. Năm sau, vì bị tình nghi, ông phải đổi lên Tuyên Quang dạy học. Ở đây, ông thành lập một chi bộ. Năm 1929, ông bị thực dân Pháp bắt, kết án 15 năm cầm cố rồi đày đi Côn Đảo. Năm 1936, ông được ân xá về, nhưng được vài tháng thì mất ở Nam Định vì bị bệnh lao phổi của nhà tù thực dân gây nên.

 

Tuyển tập chung