15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 2 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Vũ Nghiêm (1 bài)
- Phạm Tuấn Tài (5 bài)
- Đông Hồ (97 bài)
- Nhượng Tống (16 bài)
- Đào Duy Anh (2 bài)
Tạo ngày 11/11/2009 18:30 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/11/2009 19:17 bởi hongha83
Nguyệt Hồ (1905-1992) tên khai sinh là Vũ Tiến Đa, quê ở Vị Xuyên, thành phố Nam Định. Nguyên là hoạ sĩ của tờ Tiểu thuyết thứ bảy, hoạ sĩ Nhà bảo tàng cách mạng. Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nam Định. Có thơ và truyện ngắn đăng trên các sách báo Trung ương và địa phương.

 

Thơ dịch tác giả khác