25.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 03/02/2016 10:24 bởi tôn tiền tử
Trần Tán Bình 陳贊平 (1868-1937) tự Nhụ Hoàng 孺篁 hoặc 孺黃, sinh tại làng Do Lễ (Ðỗ Xá), phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, xuất thân Nho học, văn chương lỗi lạc, thi đậu tiến sĩ năm Thành Thái thứ 7 (1895), vì bài thi phạm huý nên bị đánh xuống phó bảng. Trong thời kỳ làm quan dưới triều đình Huế, ông mở mang các trường học, xây dựng đường xá, đắp đê, giúp đỡ và khuyến khích những cơ xưởng làm đồ xuất cảng như dệt chiếu, vải. gai, dệt thảm, đồ gốm tại tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Ông hay làm thơ nói thật, không nể ai. Tính nóng và thẳng nên nhiều người yêu và cũng nhiều người ghét. Thơ của ông nhiều tính hài hước, châm biếm pha lẫn thời thế, chính trị, vì con cháu bỏ không ghi lại, nên thất lạc rất nhiều.

Một số tài liệu cho rằng ông là tác giả của bài Á Tế Á ca, và là người dịch bài Di chúc văn của Nguyễn Khuyến.

 

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác