Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2020 14:38

Gặp gỡ nhau đây mới biết nhau,
Trông nhau càng nghĩ lại càng đau.
Văn minh Âu Mỹ ba thằng cướp;
Con cháu Rồng Tiên một lũ tù.
Tài giỏi vì chưng tay có súng;
Yếu hèn chỉ vị túi không xu.
Trời đương xoay tít, người đương ngủ;
Giận muốn vò tan quả địa cầu.


Hai bài thơ làm khoảng năm 1910 khi tác giả đang lưu đày ở Côn Đảo.

Nguồn: Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968