Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2020 14:39

Hiu hắt năm canh bóng nguyệt tà,
Nghĩ gần thôi lại nghĩ đường xa.
Tù hai ba lượt còn ham sống;
Tuổi bốn năm mươi chửa chịu già.
Tư tưởng lan man trời đất hẹp;
Phong trần lụi đụi tháng ngày qua.
Trót lời thề hẹn cùng non nước,
Gối kiếm thâu đêm đợi tiếng gà.


Nguồn: Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968