Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 16/08/2020 10:17 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Mậu Chi là một chí sĩ cách mạng, xuất thân là nhà Nho ở Nam Định, khi hoạt động bị Pháp bắt đày đi Côn Đảo.

 

Tuyển tập chung