Chưa có đánh giá nào
49 bài thơ
Tạo ngày 17/09/2021 13:57 bởi 阮嘉平, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/09/2021 09:52 bởi tôn tiền tử
Năm Cảnh Trị thứ nhất (1663), triều vua Lê Huyền Tông, triều đình ban bố Giáo hoá điều luật bằng chữ Hán, là các điều giáo hoá, khuyên nhủ luân lý cho người trong nước, tổng cộng 47 điều. Ngoài điều đầu tiên nói về trách nhiệm bổn phận của các quan viên văn võ, các điều còn lại bao gồm những lời giáo huấn chủ yếu nói về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình, như con cái đối với cha mẹ và cha mẹ đối với con cái cũng như giữa anh chị em với nhau, bổn phận trách nhiệm giữa vợ chồng, thái độ của mỗi người đối với bằng hữu, bổn phận và trách nhiệm của học trò đối với thầy giáo, nghĩa vụ của mỗi người đối với làng xóm láng giềng, những việc làm cụ thể để thực hiện, từ đó tạo nên một thôn xã có nề nếp, tất cả đều dựa trên tình làng nghĩa xóm. Năm Cảnh Hưng thứ 21 (1760), các…