Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:28

Lại khuyên những kẻ tang gia,
Trung nguyên thì cứ lễ mà té đơm.
Chớ còn đem thói ngu phàm,
Thác làm điếu vãn mà làm xướng ca.
Từ rày theo lấy lễ nhà,
Còn đua thói ấy ắt là chẳng dung.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924