Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:29

Lại khuyên kỳ nội hương trung,
Quân cùng dân hạng nô đồng người ta,
Thấy quan lòng kính càng già,
Ngồi hoà dậy kíp, đi hoà bước mau.
Chớ rằng người có coi đâu,
Gia chủ chẳng phải, ai hầu kính tôn.
Thế mà chút có lòng nhờn,
Thì e phép nước chẳng còn có tha.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924