Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 17/09/2021 15:44, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:31

Mấy người sương phụ thiếu niên,
Tuy con chưa có giữ gìn càng ghê.
Tang trung táng tế giữ lề,
Chẳng nên chuyên lấy của về làm tư.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924