Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 01:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:03

Làm người sinh ở trong đời,
Chẳng nên toa tụng đặt lời nói gian.
Vậy ngay đen trắng loạn gian,
Muốn cho đặt chước mà toan quy tài.
Sự tình nếu lộ ra ngoài,
Thì chưng lỗi ấy chẳng người nào bênh.
Với người giả tác đệ huynh,
Vào bầu bạn lộ tình giáo toa.
Những phường loài ấy xấu xa,
Có thì nên đổi kẻo mà mắc tai.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924