Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 17/09/2021 13:59, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 09:59

Trời Nam vững đặt âu vàng,
Bến kình tăm bặt ải lang khói tàn.
Bốn phương ấm chiếu đã an,
Muốn cho phong tục đổi ngoan về thuần.
Giáo điều noi phép tiên quân,
Mượn câu quốc ngữ để răn trong ngoài.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924