Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:20

Mấy nơi lịch đại miếu lăng,
Các công thần mộ với chưng từ đường,
Tre cây chẳng được làm hoang,
Mà đừng buông giống ngưu dương đạp chày.
Mộ xưa còn giấu đến nay,
Chẳng ai thừa nhận, cấy cày trừ ra.
Phá mồ lỗi ấy chẳng tha,
Phải thân điều luật dạy hoà kẻ ngu.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924