Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 00:58, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:02

Làm người có đạo cương thường,
Đừng mê mối lạ hoang đường làm chi.
Tuổi vừa đến cõi kỳ di,
Có vàng thánh chỉ giõi thì mới nên.
Kì dư nam nữ thiêu niên,
Quyến nhau lánh ở già chiền mà tu,
Cùng là cổ tẩu phi đồ,
Trốn đường tô thuế dâm ô nên lòng,
Hại chưng thói trước thuần phong,
Những đồ loại ấy chẳng dung đâu là.
Đuổi về cho ở quê nhà,
Đều cần sinh nghiệp để hoà làm dân.
Khiến cho dư mặc, dư ăn,
Thêm thay lễ nghĩa thói thuần vầy vui.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924