Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 17/09/2021 15:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:30

Sương cư mấy kẻ đàn bà,
Chớ đem trai trẻ về nhà mà nuôi.
Xưng là nghĩa dưỡng dối người,
Ngoài dương công nghĩa, nội hoài tư thông.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924