Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 01:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:04

Với chưng tranh tụng đối lời,
Sự chẳng được chớ nào ai muốn gì.
Chẳng nên hoài oán làm chi,
Vu cho những kẻ vô vi hiền lành.
Lấy điều tế quá tư tình,
Mà theo bức trạng vọng hành cáo vu.
Với chưng làm sự tư thù,
Giấu tên đạt đậu mô hồ làm thư.
Chê bai ngỏ tiếng ca thơ,
Gián nơi cầu quán sinh ngờ kẻ ngay.
Tuy rằng người thế chẳng hay,
Song chưng tội ấy nặng thay muôn phần.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924