Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 12:35

Làm người ở với hương trung,
Cùng là trong họ một dòng tổ tiên.
Của thì cấp khắc chớ quên,
Bệnh thì thang thuốc, giữ gìn cho yên.
Hoặc ai lỗi lạc làng tiên,
Mai táng ra sức, thì chuyên một lòng.
Phải tuỳ nhà kiệm, nhà phong,
Cỗ bàn dầu có, dầu không chớ nề.
Đừng khi nợ miệng thói lề,
Ruộng nương hiếp nó bán về nhà ai.
Cho nên của nó đến người,
Vợ con nó phải xiêu dời bởi đâu.
Với khi thuỷ hoả kiếp du,
Thì nên hết sức giúp nhau cho cần.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924