Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 17/09/2021 15:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:35

Mấy người hương đảng đồng cư,
Hộn bày trưởng ấu cũng như một nhà.
Kính yêu chẳng được sai ngoa,
Dạy nhau lễ nghĩa thuận hoà cũng hay.
Cả thì yêu lấy chớ sai,
Chớ rằng tuổi tác lòng rày dễ xuôi.
Trẻ thì kính cả chớ rời,
Đừng khoe hào phú có lời kiêu nhông.
Bằng ngày kì phúc hội đồng,
Mấy người già trẻ ghi lòng kính thân.
Chớ vì chén rượu miếng ăn,
Sinh hiềm mà lỗi hương lân nghĩa thường.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924