Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:23

Các nơi phật tự phù đồ,
Xem chưng sự ấy đều là ích chi.
Danh lam dấu cũ còn y,
Bằng ngoài nguyên ngạch ắt thì nên thôi.
Gần xa đều cừ lấy lời,
Kẻo thêm lao phí mà sai đào thường.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924