Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 19/09/2021 00:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 10:38

Làm người ở thuận nhân tình,
Thấy ai nó có bất bình cùng nhau,
Công tâm giảng giải trước sau,
Chẳng nên mình lại làm đầu giáo toa.
Lại thêm tư ước lập ra,
Ruộng nương cố bán cửa nhà nó đi.
Chẳng nên ăn ở phất phơ,
Nước thì cấm gánh, lửa thì cấm nhen.
Xem thường pháp luật chẳng gìn,
Tôi này âu phải bắt nên tra tường.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924