Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 12:39

Này bốn mươi bảy điều răn,
Cai nha môn phải khắc tuân phụng hành.
Thì thường chuyển tống trách mình,
Khiến cho phường xã đàn anh tương truyền.
Hễ ngày kí phúc, xã điền,
Hội đồng nam nữ giải khuyên mọi người.
Hai ba lần nhủ rạch ròi,
Khiến cho già trẻ cùng loài phàm si.
Mặt đều nghe thấy điều hay,
Khuyến trừng rõ biết phép này đinh ninh.
Để cho về thói ở lành,
Đều cùng hưởng phúc thái bình lâu xa.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924