Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 17/09/2021 15:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:31

Con chồng thơ dại ấu xung.
Đôi ngày dạy dỗ một lòng dấu yêu.
Má hề ghẻ lạnh nhiều điều,
Của cho nó ít mình nhiều sao nên.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924