Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 01:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:14

Với trong hương ấp quê nhà,
Kiều lương đạo lộ ấy là việc chung.
Nơi đâu hư nát chẳng thông,
Bảo nhau gắng sức ra công mà làm.
Đi về thuận kẻ bắc nam,
Được nhờ công ấy mới cam lòng này.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924