Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 01:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:16

Lại khuyên lấy kẻ lại nhân,
Phải noi thường phận mà răn việc làm.
Bạ thư nghề ấy rõ am,
Chớ hề điên đảo, mới cam lòng người.
Việc quan há phải chiều chơi,
Ai cho của đút chớ rời một ly.
Chẳng nên lấy của quên nghi,
Mà toan đeo đuổi lập truỳ mộ phân.
Chẳng nên lộng trí vũ văn,
Mà quên liêm sỉ lời răn thánh hiền.
Từ rày nhớ lấy lười khuyên,
Còn đem thói cũ ắt liền chẳng cưng.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924