Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 00:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:42

Với ai tranh tụng nhau dường,
Trọng khinh đã có quan trường đoán tra.
Cứ chi hào trưởng năm ba,
Họp nhau mà thiết lập ra tụng đình.
Gian ngay chẳng chẳng biết sự tình,
Vọng câu hoành tróc nhiễu hành kiếm ăn.
Lỗi này đã có lời răn.
[...]


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924