Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 00:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:37

Kẻ làm hương đảng đàn anh,
Chẳng nên cậy của, đệ huynh nhiều người.
Thế quyền xã mọn dễ trôi,
Cắt lấy từ tụng làm lời đoán tư.
Láng giềng gái goá kẻ si,
Thì đừng đánh đạp chày dễ khinh.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924