Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 17/09/2021 14:31, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 10:20

Lại khuyên huynh đệ trong ngoài,
Đều cùng hoà mục mảng ai sinh hiềm.
Anh thì một dạ yêu em,
Em thì chăm chắm một niềm kính anh.
Cửa nhà nhiều ít chớ tranh,
Giục xui đừng có tuận tình phụ nhân.
Ở cho biết đạo di luân,
Thịt xương nghĩa nặng một phân chớ hề.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924