Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 12:32

Với ngoài các trấn gần xa,
Quan viên các sắc cùng là quân dân.
Chẳng nên quyến dỗ tư nhân,
Dối đem đi bán thế chân của người.
Chẳng thương con trẻ lạc rời,
Một lòng toan lấy hoá tài làm no.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924