Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 12:37

Lại khuyên kẻ ở hương lân,
Cùng yêu, cùng thuận, mười phần chớ khuây.
Chớ rằng cõi ấy bờ này,
Gián canh thì bắt kẻ cày tiền tiêu.
Cõi bờ, ngòi lạch, mượn điều,
Đến mùa lúa chín, bắt nhiều của nhau.
Hại chưng phong tục bởi đâu,
Xem trong điều luật, ai hầu có dung.


Nguồn:
1. Trần Trọng Kim, Les 47 Articles du Catéchisme moral de l’Annam d’autrefois, Trung Bắc tân văn xuất bản, Hà Nội, 1928
2. “Điều lệ giáo hoá triều Lê”, Nam Phong tạp chí, số 88, tháng 10-1924