Thi phẩm Les Fleurs du Mal – Hoa Khổ Đau xuất bản năm 1857 nhưng không được đón tiếp nồng nhiệt, vì nhiều bài thơ biểu tượng nhục tính, phản luân lý và đạo giáo, và cũng vì thế mà ông và nhà xuất bản đã bị đưa ra toà và bị phạt vạ. Sáu bài thơ trong thi-phẩm này đã bị kiểm duyệt cắt bỏ. Sau này ông sáng tác thêm 35 bài thơ mới cho thi phẩm Les Fleurs du Mal, tái bản lần thứ 2 vào năm 1861.

Les Fleurs du Mal (Hoa Khổ Đau) là một thi phẩm nổi tiếng của Ông ..mà chính tác giả đã bộc bạch thổ lộ: "viết với tất cả con tim và hận thù..." cho lý tưởng và nghệ thuật... Đó là những nối tiếp của đau thương, thất vọng, giày vò, xung đột, chán chường. Cuộc sống nghèo khổ, cô độc, bệnh hoạn, vô vọng trong một xã hội lạnh nhạt không ngõ thoát, không hội nhập được, đã làm thơ của Charles Baudelaire t…

 

Chán đời và lý tưởng - Spleen et idéal

Nhân cảnh Paris - Tableaux Parisiens

Rượu vang - Le vin

Hoa khổ đau - Fleurs du mal

Nổi dậy - Révolte

Cái chết - La mort