Ái tình ngồi trên cái sọ
Của loài người
Và trên ngai vàng ấy, vị thần tà đạo
Với cái miệng cười trâng tráo

Nhí nhảnh thổi
những bong bóng lên trời
Như để bay lên tận những nơi xa tắp
Gặp những bầu trời, trái đất

Các bong bóng mỏng manh long lanh sáng óng
Bay vút lên trời nổ
Và cả linh hồn nhẹ nhàng
Tan như một giấc mơ vàng

Ta nghe thấy cái sọ người
mỗi khi bay lên một bong bóng
Rên xiết, van xin: "Cái trò chơi khả ố và hung tàn
Có bao giờ chấm dứt chăng?

Vì những cái mà miệng người độc ác
Ôi quái vật giết người
thổi tan tác lên trời
Là của ta, óc thịt, máu tươi!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)