Hôm nay không gian trời lộng lẫy!
Chẳng cựa, dây cương, buộc thân này
Ngựa cùng ta hãy đi trên rượu
Dưới trời thần thánh diệu huyền thay!

Như hai thiên thần bị khảo tra
Không thể nào chê để bỏ qua,
Trong màu xanh thuỷ hừng đông đến
Ta lần theo dấu ảo ảnh xa!

Cùng nhau trên đôi cánh bềnh bồng
Từ nơi thông tuệ của gió giông,
Trong cơn mê sảng song trùng ấy,

Em gái, cùng bơi cạnh nhau đây,
Trốn hoài không nghỉ hay đình chiến
Hướng tới thiên đường trong mơ say!