Correspondances

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme une nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme de chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
—Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Thiên nhiên là ngôi đền, hàng cột là hàng cây
Đôi lúc thốt ra những lời nói xa xôi
Rừng tượng trưng nhìn những người qua lại
Với ánh nhìn từng quen biết đã lâu

Như những tiếng vang dài nơi xa thẳm
Hoà vào nhau thuần nhất, thẳm, đen
Mênh mông tựa ánh sáng và màn đêm
Đều tương ứng các âm thanh và hương sắc

Có mùi hương như da thịt trẻ thơ
Êm dịu xanh xanh, như cỏ mọc ngoài đồng
Những hương khác tràn đầy và tự đắc

Toả đi như những cái không cùng
Như hổ phách, xạ hương, cánh kiến, trầm hương
Ngợi ca sức mạnh của tinh thần và thể xác


Nguồn: 100 bài thơ Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX (song ngữ), Phạm Nguyên Phẩm tuyển dịch, NXB Giáo dục, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Correspondences

Nature is a temple where living pillars
Let escape sometimes confused words;
Man traverses it through forests of symbols
That observe him with familiar glances.

Like long echoes that intermingle from afar
In a dark and profound unity,
Vast like the night and like the light,
The perfumes, the colors and the sounds respond.

There are perfumes fresh like the skin of infants
Sweet like oboes, green like prairies,
—And others corrupted, rich and triumphant

That have the expanse of infinite things,
Like ambergris, musk, balsam and incense,
Which sing the ecstasies of the mind and senses.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Thiên nhiên là ngôi đền hàng cột sống
Đôi khi làm phát tiết những ẩn ngôn
Người lãng du qua cánh rừng biểu tượng,
Ánh mắt thân quen chiêm ngắm sáng hồn.

Như âm hưởng từ xa về hoà nhập
Cùng bóng đen của Nhất thể thâm sâu,
Rộng như đêm và bát ngát ánh mầu
Cho hương sắc cùng âm thanh đối đáp.

Có hương thơm tươi nguyên da trẻ nhỏ
Tiếng sáo dịu dàng, đồng cỏ xanh non
Khiến giàu sang và hãnh tiến héo hon,

Điều vô hạn cơ duyên này khai mở
Như oải hương, cánh gián với hương trầm,
Hát trường ca ngây ngất của thân tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời