Người đọc sách trong an bình,
Hồn nghe tươi tỉnh với tình thơ ngây,
Vứt đi quyển thổ tả này,
Hãy hoan lạc thú và say u sầu.

Nếu bài hùng biện chưa sâu
Tại quỷ vương, vị trưởng khoa lọc lừa,
Vứt! em hiểu điều ấy chưa,
Hoặc em nghĩ anh có thừa cuồng điên.

Nếu như không bị thôi miên,
Mắt em sẽ biết lặn chìm sâu xa,
Đọc anh, yêu cách thật thà;

Tâm hồn thắc mắc sẽ là khổ đau
Thiên đường em biết tìm đâu,
Thương anh!... không nếu, anh gào rủa em!